Beko Fridge

Email
White Beko Fridge Freezer
white fridge - front
Price:
Sales price: £80.00
Description

White Beko Fridge, 6 months old, for collection or delivery